• Thông dụng

  Động từ

  To gather; to collect
  gom góp
  to scrape

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  involve

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  catch
  ceramic

  Giải thích VN: 1. Chính gốm hay những sản phẩm liên quan, như bình gốm, đồ sứ hay ngói; được tạo ra từ những khoáng vật phi kim. 2. Vật được tạo ra từ chất liệu [[ấy. ]]

  Giải thích EN: 1. of or relating to products, such as pottery, porcelain, or tile, that are made from nonmetallic mineral substances.of or relating to products, such as pottery, porcelain, or tile, that are made from nonmetallic mineral substances. 2. an object made of such a material.an object made of such a material.

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  consist (of)

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  tidy

  Kỹ thuật chung

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  gum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X