• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  major defect

  Giải thích VN: Loại khiếm khuyết nghiêm trọng vào bậc trung của sản phẩm; loại khiếm khuyết giới khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng dự định của sản [[phẩm. ]]

  Giải thích EN: A mid-level classification of seriousness of product defects; a defect that severely limits the ability of the product to serve its intended use.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X