• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  amphiprostyle

  Giải thích VN: 1. Kiểu kiến trúc các cột phía trước phía sau nhưng không hai bên ///2. Chỉ một tòa nhà được xây theop kiểu kiến trúc [[này. ]]

  Giải thích EN: 1. having columns at the front and back but not on the sides.having columns at the front and back but not on the sides. 2. a building in this style. Also, amphiprostylar.a building in this style. Also, amphiprostylar.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X