• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  destructive testing

  Giải thích VN: Một quy trình kiểm tra trong đó một bộ phận được vận hành đến khi không thể chạy được nữa nhằm xác định các giới hạn điểm [[yếu. ]]

  Giải thích EN: A testing procedure in which an item is dynamically operated until failure in order to determine its limits or weaknesses.

  limit check
  marginal check
  sự kiểm tra giới hạn
  MC (marginalcheck)
  marginal test

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X