• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  medieval

  Giải thích VN: Thuộc hoặc liên quan đến kiểu kiến trúc thời trung đại Châu Âu (thường được coi từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 15); về mặt kiến trúc, giúp liên tưởng đến kiểu kiến trúc Byzantine tiền Romanesque đặc biệt kiến trúc Romanesque [[Gothic. ]]

  Giải thích EN: Of or relating to the European Middle Ages (usuallyregarded as the period from the 5th to the 15th centuries); in architecture, refers to the Byzantine and pre-Romanesque periods but especially to the Romanesque and Gothic.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X