• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  fuel-injector
  injection nozzles

  Giải thích VN: Trong động xăng bộ phận phun xăng nhiên liệu gần các cổng nạp của buồng [[đốt. ]]

  injector
  kim phun khởi động lạnh
  cold start injector
  kim phun nhiên liệu
  spindle injector
  nozzle
  kim phun bosch
  bosch injection nozzle
  kim phun sương
  atomizing nozzle
  một dạng kim phun diesel
  pintaux nozzle
  spindle
  kim phun nhiên liệu
  spindle injector

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X