• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  economy of scale

  Giải thích VN: Một phương pháp tiếp cận sản xuất được dự đoán dự trên thuyết sản xuất hàng loạt các sản phẩm giống nhau sẽ xu hướng làm giảm các chi phí trên một đơn vị sản [[phẩm. ]]

  Giải thích EN: An approach to production that is predicated on the theory that mass production of identical products tends to lower per-unit production costs.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X