• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  proof load

  Giải thích VN: hàng định trước vật mẫu hoặc kết cấu được thông qua trước khi đi vào sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: A predetermined load to which a specimen or structure is submitted before being accepted for use.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X