• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  slim hole

  Giải thích VN: Lỗ khoan rất nhỏ được tạo ra để tiến hành kiểm tra cấu trúc, được sử dụng như lỗ khoan nổ mìn gây địa chấn thường dùng trong các cuộc khảo sát địa tầng [[học. ]]

  Giải thích EN: A drill hole of minimum size, created for structure tests, to be used as a seismic shothole, or occasionally for stratigraphic tests.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X