• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  chase mortise

  Giải thích VN: lỗ mộng một đầu dốc để chèn mộng vào khi khoảng trống bên ngoài quá [[nhỏ. ]]

  Giải thích EN: A mortise with a sloping edge that allows a tenon to be inserted when the outside clearance is small.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X