• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flow coat

  Giải thích VN: Lớp phủ ngoài được tạo ra bằng cách đổ chất lỏng lên trên vật rút hết phần chất lỏng [[ra. ]]

  Giải thích EN: A coating achieved by pouring a liquid material over the object and draining off the excess.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X