• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tectonometer

  Giải thích VN: khảo sát bề mặt bằng đồng hồ sử dụng để đo đặc tính lớp đá bên [[dưới. ]]

  Giải thích EN: A surface probe containing a microammeter, used to measure the characteristics of underlying rock layers.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X