• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  parabolic projector

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  projector
  máy chiếu ảnh
  side projector
  máy chiếu biên dạng
  profile projector
  máy chiếu hình
  video projector
  máy chiếu kính ảnh
  slide projector
  máy chiếu phim
  movie projector
  máy chiếu phim nói
  sound projector
  máy chiếu qua đầu
  OHP (overheadprojector)
  máy chiếu qua đầu
  overhead projector (OHP)
  máy chiếu slide
  side projector
  máy chiếu đo lường
  measuring projector
  những điều kiện mở cửa (của máy chiếu)
  open-gate conditions (ofthe projector)
  đèn pha kiểu máy chiếu
  projector head lamps

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X