• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  label gummer
  labeler
  máy dán nhãn mặt trước kiện
  front of pack labeler
  labeling machine
  máy dán nhãn thông minh
  intelligent labeling machine
  labeller
  máy dán nhãn bằng tay
  hand labeller
  máy dán nhãn mặt trước kiện
  front of pack labeller
  máy dán nhãn nhạy áp lực
  pressure sensitive labeller
  labelling machine
  máy dán nhãn bán tự động
  semiautomatic labelling machine
  máy dán nhãn thông minh
  intelligent labelling machine
  strapping machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X