• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cutter-grinding machine
  dresser

  Giải thích VN: Một công cụ dùng để mài sắc cạnh các phần của máy móc làm cho chúng thể tái sử [[dụng. ]]

  Giải thích EN: A tool used for sharpening machinery parts so that they may be reused.

  grinder
  grinding machine
  sharpener
  sharpening machine
  tool-grinding machine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X