• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  Accident Cause Code

  Giải thích VN: Một số dạng chuẩn hóa tả một nguyên nhân tai nạn cho trước; được dùng trong sự phân tích các bản ghi tai nạn để xác định các nguyên nhân tai nạn chủ [[yếu. ]]

  Giải thích EN: A standardized code number representing a given accident cause; used in the analysis of accident records to identify frequent causes of accidents.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X