• Thông dụng

  Acne, pimple, black-head.
  Mặt đầy mụn
  A face covered with black-heads.
  Pustule, eruption.
  Mụn ghẻ
  Scabious eruptions.
  Bit, piece.
  Bỏ tất cả các mụn vào một cái túi
  To put all the bits of cloth in a bag.
  Child (of a small family).
  Hiếm hoi chỉ được hai mụn con
  To have a small family of two children.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X