• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  loudness
  mức âm lượng của âm thanh thử
  loudness level of test sound
  mức âm lượng thu
  Receive Loudness Rating (RLR)
  mức âm lượng thu xuyên âm
  Crosstalk Receive Loudness Rating (XRLR)
  mức âm lượng tiếng vọng của người nói
  Talker Echo Loudness Rating (TERL)
  mức âm lượng đã khử trắc âm
  Sidetone Masked Loudness Rating (STMR)
  vị trí vòng bảo vệ mức âm lượng
  Loudness Rating Guard Ring Position (LRGP)
  định mức âm lượng phát
  Send Loudness Rating (SLR)
  định mức âm lượng tiếng vọng tổng thể
  Overall Echo Loudness Rating (OELR)
  định mức âm lượng tổng thể
  Overall Loudness Rating (OLR)
  loudness level
  mức âm lượng của âm thanh thử
  loudness level of test sound
  Loudness Rating (LR)
  volume
  volume level

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X