• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  throughput

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  consumption
  mức tiêu thụ công suất
  electricity consumption
  mức tiêu thụ công suất
  power consumption
  mức tiêu thụ dung dịch
  solution consumption
  mức tiêu thụ ga
  gas consumption
  mức tiêu thụ ga
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ ga
  petrol consumption
  mức tiêu thụ không khí
  air consumption
  mức tiêu thụ năng lượng
  energy consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  gas consumption
  mức tiêu thụ nhiên liệu
  petrol consumption
  mức tiêu thụ xăng
  gasoline consumption
  mức tiêu thụ xăng (động )
  petrol consumption
  mức tiêu thụ điện
  electricity consumption
  mức tiêu thụ điện
  power consumption
  mức tiêu thụ điện năng
  energy consumption
  mức tiêu thụ đỉnh
  consumption peak

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X