• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chilling water
  coolant
  cooling water
  bơm nước giải nhiệt
  cooling water pump
  cửa nước giải nhiệt ra
  cooling water outlet
  cửa nước giải nhiệt vào
  cooling water inlet
  cung cấp nước giải nhiệt
  cooling water supply
  máy bơm nước giải nhiệt
  cooling water pump
  nhu cầu nước giải nhiệt
  cooling water demand
  ống nước giải nhiệt
  cooling water tube
  phía nước giải nhiệt
  cooling water side
  sự tuần hoàn nước giải nhiệt
  cooling water circulation
  tuần hoàn nước giải nhiệt
  cooling water circulation
  van nước giải nhiệt
  cooling water valve
  van điều chỉnh nước giải nhiệt
  cooling water regulating valve
  vòng tuần hoàn nước giải nhiệt
  cooling water circuit
  đường ống dẫn nước giải nhiệt
  cooling water piping
  đường ống nước giải nhiệt
  cooling water piping
  water coolant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X