• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  relieving platform

  Giải thích VN: Một cầu tàu được đặt sát một tường giữ; được dùng như một điểm dừng hay điểm giữ trước khi hạ các thiết bị nặng xuống [[tường. ]]

  Giải thích EN: A jetty situated adjacent to a retaining wall; used as a dock or holding point before lowering heavy equipment or transportation down to the wall.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X