• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  maturity date

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  date of maturity
  maturity
  hoàn trả vào ngày đáo hạn
  redemption at maturity
  ngày đáo hạn bình quân
  averaging maturity
  ngày đáo hạn bình quân (của các phiếu khoán)
  equated maturity
  phiếu khoán ngày đáo hạn chỉ định
  instrument with fixed maturity
  sổ ghi ngày đáo hạn của hối phiếu nhận trả
  acceptance maturity record
  tiền lời (ngày) đáo hạn
  yield to maturity
  maturity date

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X