• Thông dụng

  Back street.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  niche
  ngách tunen
  tunnel niche
  ngách đặt thiết bị điện
  electrotechnical niche
  recess
  ngách bướm sàng
  spenoethmoidal recess
  ngách gan - thận
  hepatorenal recess
  ngách hình quả
  piriform recess
  ngách hình quả
  laryngopharyngeal recess
  ngách họng, ngách hầu
  suprationsillar recess
  ngách lách của hậu cung mạc nối
  splenic recess
  ngách mạch nối dưới
  omental recess inferior
  ngách thị giác
  chlasmatic recess
  ngách tùng
  conarial recess
  ngách tùng
  pinela recess
  ngách đặt thiết bị điện
  electrotechnical recess
  claw
  stub

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  lips
  quantum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X