• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  slow match

  Giải thích VN: Ngòi nổ được thiết kế để cháy chậm từ từ theo một tốc độ đã được xác định trước, sử dụng để châm hỏa cho chất [[nổ. ]]

  Giải thích EN: A match or fuse designed to burn slowly and evenly at a known rate; used for firing explosives.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X