• Thông dụng

  Trace left in lines.
  Còn ngấn chè trong chén
  There is a line left by the tea in the cup.
  Nước lụt rút đi còn để lại ngấn trên tường
  There was a line left on the wall by the floods which had subsided.
  Fold (on the wrists, the neck...).
  Em bụ bẫm ngấn hai cổ tay
  The chubby baby has two folds on its wrists.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X