• Thông dụng

  What is just, what is fair.
  Meaning, sence does.
  Câu ấy chẳng nghĩa
  That sentence does not make any sence.
  So với trụ bao la trái đất chẳng nghĩa
  Compared in size to the infinitely large universe, our Earth is meaningless indeed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X