• Thông dụng

  Unruffed, Imperturbable.
  Đang nói chuyện tiếng nổ to nhưng vẫn nghiễm nhiên nói tiếp
  To carry on imperturbably one's talk despite a big explosion.
  Without any trouble, without any fuss, without much ado.
  Đến chơi nhà bạn đang giỗ cứ nghiễm nhiên ngồi vào ăn cỗ
  To partake of a feast without any fuss after dropping in on a friend who is commemorating a death anniversary.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X