• Thông dụng

  Proteozoic.
  Đại nguyên sinh
  The proteozoic era.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  juvenile
  lưới sông nguyên sinh
  juvenile drainage
  mạch nước nguyên sinh
  juvenile spring
  nước nguyên sinh
  juvenile water
  primary
  dòng chảy nguyên sinh
  primary runoff
  gơnai nguyên sinh
  primary gneiss
  huyết khối nguyên sinh
  primary thrombus
  kết tinh nguyên sinh
  primary crystallization
  khoáng sàng nguyên sinh
  primary deposit
  nhựa nguyên sinh
  primary tar
  nước nguyên sinh
  primary water
  pha nguyên sinh
  primary pH
  phong hóa nguyên sinh (cấp I)
  primary alteration
  quá trình nguyên sinh
  primary process
  sông nguyên sinh
  primary river
  sự di chuyển nguyên sinh
  primary migration
  vàng nguyên sinh
  primary gold
  đá nguyên sinh
  primary rock
  đất nguyên sinh sót
  residual primary soil
  độ xốp nguyên sinh
  primary porosity
  protogenic
  gơnai nguyên sinh
  protogenic gneiss

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X