• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  acceptable
  chính sách sử dụng chấp nhận được
  Acceptable Use Policy (AUP)
  không thể chấp nhận được
  Not Acceptable (N/A)
  liều lượng hấp thụ hàng ngày chấp nhận được
  acceptable daily intake (ADI)
  miền chất lượng chấp nhận được
  acceptable quality range
  mức chất lượng chấp nhận được
  acceptable quality level
  mức chất lượng chấp nhận được
  acceptable quality level (AQL)
  mức nhận tối thiểu chấp nhận được
  minimum acceptable receive level
  mức độ ồn chấp nhận được
  acceptable noise level
  sự méo chống nhận được
  acceptable distortion
  get
  obtain

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X