• Thông dụng

  (sinh học) Segment.

  Dệt may

  Nghĩa chuyên ngành

  cutting

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  fission
  sectile

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cut fraction
  phần cắt hẹp
  close cut fraction
  distillate
  phần cất biến chất
  weathered distillate
  phần cất crackinh
  cracked distillate
  phần cất dầu bôi trơn
  lube distillate cut
  phần cất parafin
  wax distillate
  phần cất đã làm lạnh
  chilled distillate
  drawing compound

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  distillate
  hợp phần cắt
  distillate cut
  cut
  distillate cut

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X