• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  paginate
  pagination
  sự phân trang
  pagination (vs)
  sự phân trang tự động
  automatic pagination
  paging
  bộ giám sát phân trang
  paging supervisor
  bộ nhớ truy cập phân trang
  PAM (Pagingaccess memory)
  bộ nhớ truy nhập phân trang
  paging access memory (PAM)
  kỹ thuật phân trang nhớ
  paging technique
  phân trang bộ nhớ
  memory paging
  phân trang hiển thị
  display paging
  phân trang theo khối
  block paging
  sự phân trang bộ nhớ
  memory paging
  sự phân trang logic
  logic paging
  sự phân trang logic
  logical paging
  sự phân trạng theo khối
  block paging
  sự phân trang trước
  anticipatory paging
  thiết bị phân trang chính
  primary paging device
  thiết bị phân trang thứ cấp
  secondary paging device
  thuật toán phân trang
  paging algorithm
  tốc độ phân trang nhớ
  paging rate
  vùng phân trang bộ nhớ ảo
  virtual storage paging area
  whiting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X