• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  approach
  phép xấp xỉ theo tia
  radial approach
  phép xấp xỉ thống
  statistical approach
  phép xấp xỉ xác suất
  probabilistic approach
  phép xấp xỉ đồ thị
  graphic approach
  approximation
  phép xấp xỉ bằng số
  numerical approximation
  phép xấp xỉ bước hai
  second approximation
  phép xấp xỉ bước đầu
  first approximation
  phép xấp xỉ diophatus
  diophantine approximation
  phép xấp xỉ liên tiếp
  successive approximation
  phép xấp xỉ liên tục
  continuous approximation
  phép xấp xỉ minimax
  minimax approximation
  phép xấp xỉ một phía
  one-sided approximation
  phép xấp xỉ số
  numerical approximation
  phép xấp xỉ thô
  rough approximation
  phép xấp xỉ thống
  statistical approximation
  phép xấp xỉ tối ưu
  best approximation
  phép xấp xỉ trung bình
  mean approximation
  phép xấp xỉ tuyến tính
  linear approximation
  phép xấp xỉ xác suất
  stochastic approximation
  phép xấp xỉ điofan
  diophantine approximation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X