• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  repeat key

  Giải thích VN: Một phím tiếp tục nhập vào cùng một tự trong suốt thời gian bạn giữ phím đó trạng thái bị ấn [[xuống. ]]

  phím lặp lại tự động
  auto-repeat key
  phím lặp tự động
  auto-repeat key
  sự phím lắp
  repeat key stroke
  repeating key

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X