• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  control room

  Giải thích VN: Phòng trong đó các kỹ kỹ thuật viên kiểm soát một sở như một nhà máy điện hay một nhà máy tinh [[chế. ]]

  Giải thích EN: A room from which engineers and technicians operate and control a facility such as a power plant or refinery.

  phòng điều khiển chiếu sáng thị lực
  lighting and vision control room
  phòng điều khiển của stuđiô
  studio control room
  phòng điều khiển hình
  video control room
  phòng điều khiển hình
  vision control room
  phòng điều khiển phát hình
  network control room
  phòng điều khiển sản xuất
  production control room
  phòng điều khiển thị tần
  video control room
  phòng điều khiển thị tần
  vision control room
  phòng điều khiển trung tâm
  central control room
  phòng điều khiển trung tâm
  master control room
  tầng đặt phòng điều khiển
  control room floor
  control size
  dispatcher's room
  equipment centre
  monitoring cabin
  studio control room

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X