• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  extract
  phần chiết lỏng
  fluid extract
  phần chiết lỏng
  liquid extract
  phần chiết mầm mạch
  malt extract
  phần chiết rắn
  solid extract

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  extract
  phần chiết phê tan
  coffee extract
  phần chiết của thịt
  beef extract
  phần chiết của đại mạch
  barley extract
  phần chiết hạt hạnh nhân
  bitter almond extract
  phần chiết mầm mạch
  malt extract
  phần chiết nước chè
  tea extract

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X