• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  carburetion

  Giải thích VN: Quy trình làm giàu khí dễ cháy bằng cách thêm các hợp chất carbon dễ bay [[hơi. ]]

  Giải thích EN: The process of enriching a combustible gas by adding volatile carbon compounds.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X