• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  high-density polyethylene

  Giải thích VN: Loại nhựa giá rẻ cấu trúc mạch gần như hoàn toàn thẳng không hấp thụ nước; được sử dụng trong các ứng dụng như hệ thống ống, các dụng cụ nhà bếp, làm chai lọ. Từ tương tự: LOW-PRESSURE POLYETHYLENE, LINEAR [[POLYETHYLENE. ]]

  Giải thích EN: A low-cost plastic that is almost entirely unbranched and does not absorb water; used in applications such as piping, kitchen utensils, and bottles. Also, LOW-PRESSURE POLYETHYLENE, LINEAR POLYETHYLENE.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X