• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Clark process

  Giải thích VN: Một quy trình làm mềm nước bằng cách thêm các dung dịch alkaline; hydroxit natri thêm vào nước nhằm chuyển đổi acid carbonates thành carbonates bình [[thường. ]]

  Giải thích EN: A process to soften water by the addition of alkaline solutions; calcium hydroxide is added to water to convert acid carbonates into normal carbonates.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X