• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  Sperry process

  Giải thích VN: Một quy trình điện tử nhằm tạo ra chì trắng, trong đó cực chì bị ăn mòn bằng điện trong natri axetat chứa [[Na2CO3. ]]

  Giải thích EN: An electrolytic process for producing white lead, in which lead anodes are electrolytically corroded in a sodium acetate electrolyte that contains Na2CO3.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X