• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  fluid-bed process

  Giải thích VN: Một quy trình trong đó các bột hoạt động theo một đường giống như dòng chảy khi được di chuyển bởi dòng khí tăng [[lên. ]]

  Giải thích EN: A process in which finely divided powders act in a fluidlike way when suspended and moved by a rising stream of gas or vapor; primarily used for catalytic cracking of petroleum distillates.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X