• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  tactical control radar

  Giải thích VN: Đây ra đa dùng để điều khiển hành trình bay của máy bay chiến đấu, khác với ra đa tìm mục [[tiêu. ]]

  Giải thích EN: A radar that directs the operation of an antiaircraft weapon system; distinct from target-acquisition radar, though the equipment may be of the same type.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X