• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  diversity radar

  Giải thích VN: Hệ thống rađa trong đó ăngten rađiô được chia ra bởi các bộ máy thu máy phát, mỗi cặp hoạt động một tần số khác [[nhau. ]]

  Giải thích EN: A radar system in which the antenna and video display are shared by multiple sets of transmitters and receivers, each pair operating at a different frequency.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X