• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  radio

  Giải thích VN: Thuật ngữ chung dùng để biểu thị các phương pháp truyền dẫn tín hiệu trong không gian dùng dây dẫn, sử dụng sóng điện từ được tạo ra bằng dòng điện xoay chiều tần số [[cao. ]]

  ăng ten rađiô
  radio aerial
  ăng ten rađiô
  radio antenna
  cảm biến tần số rađiô
  radio-frequency sensor
  cột (của) đường chuyển tiếp rađiô
  radio relay line mast
  cột chuyển tiếp rađiô
  radio relay mast
  dải rađiô AN
  AN. Radio range
  giao diện tần số rađio (RFI)
  radio frequency interface RFI
  hệ máy rađiô thời tiết
  radiosonde-radio-wind system
  nhiễu rađiô
  radio interference
  cắm rađiô
  radio network socket
  rađiô số
  digital radio
  sao rađio
  radio star
  sóng rađiô
  radio waves
  tần số rađiô-RF
  radio frequency (RF)
  ủy ban vấn quốc tế về rađiô
  CCIR (ConsultativeCommittee on international Radio)
  đầu tần sóng rađiô
  radio-frequency head
  điều khiển từ xa bằng rađiô
  remote control by radio
  định vị rađiô
  radio position finding

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X