• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  comparative rabal

  Giải thích VN: Một sự xác định tương đối thứ tự làm việc của một thiết bị hướng điện tử xuất phát từ từ sự quan sát rabal kết hợp với sự quan sát [[rawlin. ]]

  Giải thích EN: An approximate determination of the working order of electronic tracking equipment, which is derived from a rabal observation taken in conjunction with a rawlin observation.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X