• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  main firing

  Giải thích VN: Việc sử dụng một dòng điện cung cấp bởi một máy biến thế, cung cấp bởi một nguồn năng lượng chính để đốt một khu đạn [[dược. ]]

  Giải thích EN: The use of current supplied by a transformer fed by a main power supply to fire a round of ammunition.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X