• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  flinching

  Giải thích VN: Trong quản chất lượng, sự thiếu khả năng của một thanh tra viên để xác định đúng ranh giới sai [[sót. ]]

  Giải thích EN: In quality control, an inspector's failure to correctly identify a borderline defect as a defect.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X