• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  family formation

  Giải thích VN: quá trình xem xét lại hình ảnh hình học để thể xác định họ nhóm của các bộ [[phận. ]]

  Giải thích EN: The process of reviewing geometry in an effort to define a family of parts.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X