• Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  lacing
  sự khâu đai (truyền)
  belt lacing
  stitching
  sự khâu đai truyền bằng dây
  belt wire stitching

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cut
  mining
  sự khấu chân khay
  bench mining
  sự khấu chèn
  mining stowing
  sự khấu dốc lên
  ascending mining
  sự khấu dốc lên
  mining from bottom up
  sự khấu khối lớn
  bulk mining
  sự khấu liền vỉa
  breast mining
  sự khấu liền vỉa
  longways mining
  sự khấu toàn diện
  breast mining
  sự khấu toàn diện
  longways mining
  sự khấu
  bulk mining
  output

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X