• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  progressive transmission
  propagation
  sự lan truyền ánh sáng ban ngày
  propagation in outer space
  sự lan truyền chuẩn
  standard propagation
  sự lan truyền của xung
  pulse propagation
  sự lan truyền dị thường
  abnormal propagation
  sự lan truyền lỗi
  error propagation
  sự lan truyền mặt trăng
  lunar propagation
  sự lan truyền ngầm
  subterranean propagation
  sự lan truyền ngọn lửa
  flame propagation
  sự lan truyền ngược
  back-propagation
  sự lan truyền sóng âm
  acoustic-wave propagation
  sự lan truyền sóng ngắn
  short-wave propagation
  sự lan truyền sóng tuyến
  radio wave propagation
  sự lan truyền sóng đất
  ground wave propagation
  sự lan truyền tầng đối lưu trên mặt đất
  tropospheric propagation near the surface of the Earth
  sự lan truyền thẳng (của sóng ánh sáng)
  rectilinear propagation
  sự lan truyền trong nước
  underwater propagation
  sự lan truyền tuyến tính
  rectilinear propagation
  sự lan truyền xích đạo
  equatorial propagation
  sự lan truyền xung
  pulse propagation
  spread
  sự lan truyền nhiệt
  heating spread
  spreading

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X