• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  flushing

  Giải thích VN: Việc tách hoặc giảm mức độ chất lửng hoặc chất rắn hòa tan hoặc các chất gây ô nhiễm đầu các cửa sông các hải [[cảng. ]]

  Giải thích EN: The removal or reduction to a permissible level of suspended or dissolved solids or contaminants in an estuary or harbor.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X